Porównanie cen biletów do polskich ogrodów zoologicznych – raport Mrówkojada

Długo zbieraliśmy się do napisania tego artykułu – z jednej strony kwestia cen biletów do zoo jest kategorią wciąż zmieniającą się, niekiedy bardzo skomplikowaną i wzbudzającą pewne kontrowersje, z drugiej zaś nie ma wiele wspólnego z tym, co interesuje nas najbardziej – czyli samymi zwierzakami. Jakkolwiek jednak jest to integralna przestrzeń tematyki ogrodów zoologicznych i wiele mówi o specyfice poszczególnych placówek.
Postanowiliśmy zatem podjąć się tego karkołomnego w istocie zadania i spróbowaliśmy porównać nie tylko same ceny biletów do poszczególnych ogrodów, ale także ich specyfikację, warianty i zróżnicowanie oraz charakter ulg.
Co nam z tego wyszło – możecie przekonać się czytając poniższy materiał…

148 zł - tyle zapłacilibyśmy za bilety normalne do wszystkich 12 polskich ogrodów zoologicznych

Żeby ułatwić sobie nieco zadanie i jakoś okiełznać ogrom materiału badawczego, postanowiliśmy zająć się tylko czołowymi dwunastoma ogrodami zoologicznymi, które  wg, stosowanej przez nas terminologii, jako jedyne są ogrodami zoologicznymi w pełnym tego słowa znaczeniu. Owa „12” to ogrody w Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku-Oliwie, Łodzi, Krakowie, Płocku, Wrocławiu, Warszawie, Zamościu, Opolu, Chorzowie (Śląskie Zoo) oraz Poznaniu (ale pod uwagę bierzemy tylko Nowe Zoo). Pozostałymi placówkami zoologicznymi postaramy się zająć przy innej okazji.
W praktyce więc materiał dotyczyć będzie wszystkich polskich ogrodów eazowskich plus bydgoskiego Ogrodu Fauny Polskiej.

Polskie ogrody zoologiczne - ceny za bilet normalny/ulgowy

Polskie ogrody zoologiczne - ceny za bilet normalny/ulgowy

Do muzeum, do kina czy do zoo?

Zanim zajmiemy się szczegółowo kwestią cen biletów w poszczególnych ogrodach zoologicznych i ich specyfikacją, zobaczmy jak się ma wysokość opłaty za wejście do zoo wobec innych propozycji rozrywkowo-rekreacyjnych, bo w takich kategoriach należałoby właściwie rozpatrywać potencjalną wizytę w zoo.
Zobaczmy zatem, jak sytuacja kształtuje się w przypadku, gdy do zoo i miejsc konkurencyjnych idziemy sami (jedna dorosła osoba), z towarzyszem (dwie dorosłe osoby) i z dziećmi (dwójka dorosłych i dwójka dzieci w wieku 5-10 lat).
Wszystko to po to, aby sprawdzić, jak mają się do siebie cenowo takie wyprawy i czy ceny biletów do zoo nie są aby czasem zbyt wysokie. Żeby zrównać sytuację badawczą, rzecz dzieje się w sierpniową niedzielę, a żeby nieco ją zróżnicować, sprawdzamy, jak sprawy się mają w Poznaniu, a jak w Toruniu.

Porównanie cen biletów do zoo, kina i muzeum w Poznaniu i w Toruniu

Powyższe porównanie nie wystarcza, aby wysnuć jakieś poważniejsze, wiążące wnioski, daje jednak pewne choćby wstępne rozeznanie. Wiele zależy od miasta – tendencją jest, że ogrody zoologiczne w wielkich miastach (Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa) są zwykle znacznie droższe, niż w mniejszych (Zamość, Płock, Toruń), co wynika także z wielkości samej placówki. Jakkolwiek wyprawa do kina będzie właściwie zawsze droższa niż do zoo (a różnica zwiększa się wraz z ilością osób), o tyle już w porównaniu np. z muzeum wyniki bywają różne. Istotne jest jednak to, że generalnie cena biletu do zoo na tle opłat za wejście do innych, choć częściowo podobnych miejsc, jest zwykle porównywalna lub niższa.
Uśredniając – bilet normalny w niedzielę w trakcie sezonu do polskiego zoo kosztuje około 12 zł. Bilet do kina – 22 zł, do dużego muzeum (np. Narodowe w Poznaniu) – około 10 zł. Pamiętajmy jednak, że 12 zł to cena uśredniona – a zakres opłat waha się od 5 zł (Zamość) do 25 zł (Wrocław), jednak tylko 4 polskie ogrody zoologiczne przekraczają tę średnią.

Co można kupić za 12 zł? A Ty - co byś wybrał?

Wiemy jednak, że cen biletów do kina, muzeum czy zoo tak łatwo porównać się nie da, dlatego nie próbujemy wyciągać z tego żadnych wniosków a powyższe porównania radzimy potraktować jako ciekawostkę.
Porównywać możemy bowiem ze sobą ofertę cenową poszczególnych ogrodów i na tym skupimy się w naszym raporcie.
Na początek porównajmy cenę biletów normalnych – czyli podstawową opłatę za wejście do zoo dla dorosłego.

Normalny proszę. Znaczy cały. Znaczy dla dorosłego. Znaczy bilet. Normalny.

Jak już wspomnieliśmy, uśredniona cena za bilet normalny do polskiego ogrodu zoologicznego to około 12 zł – powyżej tej średniej są 4 placówki (Wrocław, Poznań, Warszawa i Kraków), poniżej 6 (Opole, Zamość, Płock, Toruń, Bydgoszcz i Łódź), z kolei 2 ogrody wpisują się idealnie w tę średnią (Gdańsk-Oliwa i Śląskie Zoo).

Ceny biletów w polskich ogrodach zoologicznych - porównanie

Z powyższego wykresu widać, iż zdecydowanie najdroższym ogrodem zoologicznym w Polsce jest wrocławskie zoo – cena za bilet normalny jest pięciokrotnie wyższa niż w Zamościu, prawie trzykrotnie wyższa niż w Łodzi i ponad dwukrotnie wyższa niż w Gdańsku-Oliwie. Co więcej, nawet bilet ulgowy jest droższy niż bilet normalny do ośmiu innych ogrodów! Od krajowej stawki dość zdecydowanie odstają jeszcze ogrody w Poznaniu, Krakowie i Warszawie.

Jeszcze do niedawna bilet normalny do warszawskiego zoo kosztował 15 zł - obecnie kosztuje już 16 zł

Jeszcze do niedawna bilet normalny do warszawskiego zoo kosztował 15 zł - obecnie kosztuje już 16 zł

Z kolei zdecydowanie najtańsze są placówki relatywnie najmniejsze i z zoologicznego punktu widzenia także słabsze – Zamość, Toruń czy Bydgoszcz. Pozytywnym wyjątkiem jest z kolei Płock.
Warto jednak zauważyć, że bilety normalne również mają swoją specyfikację – najczęściej uzależnioną od dnia tygodnia (wyższa cena w weekend, niższa w tygodniu) oraz od pory roku (drożej w sezonie, taniej poza sezonem).
Taka sytuacja ma miejsce w następujących ogrodach:
Bydgoszcz – poza sezonem (od 1.10 do 30.04) bilet normalny kosztuje 6 zł (w sezonie 8 zł)
Opole – w tygodniu bilet normalny kosztuje 8 zł (w weekendy i  święta 10 zł)
Poznań – w dni powszednie bilet normalny kosztuje 14 zł (w weekendy i  święta 20 zł)

Bilet wstępu normalny w dni wolne i świąteczne do poznańskiego Nowego Zoo

Bilet wstępu normalny w dni wolne i świąteczne do poznańskiego Nowego Zoo

Bilet wstępu normalny w dni powszednie do poznańskiego Nowego Zoo

Bilet wstępu normalny w dni powszednie do poznańskiego Nowego Zoo

W pozostałych ogrodach cena za bilet normalny jest niezależna od dnia tygodnia ani pory roku. Szkoda, bo w wielu przypadkach cena za bilet np. zimą powinna być znacznie niższa – atrakcyjność zoo jest wówczas nieporównywalna, a np. w poznańskim Nowym Zoo, ze względu na niemal całkowity brak pawilonów i wybiegów zimowych, większość zwierząt jest niedostępna. A płacimy tyle samo.

A był taki czas, gdy za wejście do Nowego Zoo płaciliśmy najpierw 9 zł, potem 11 zł...

A był taki czas, gdy za wejście do Nowego Zoo płaciliśmy najpierw 9 zł, potem 11 zł...

Bilety ulgowe

Każdy z 12 ogrodów zoologicznych oferuje w swoim cenniku bilety ulgowe. W czterech przypadkach bilet ulgowy to 50% ceny za bilet normalny (Gdańsk-Oliwa, Poznań, Łódź, Śląskie Zoo), w Krakowie jest to 55%, w Toruniu 57%, w trzech przypadkach 60% (Opole, Wrocław, Zamość). Najmniej korzystna proporcja ceny biletu ulgowego do normalnego jest w Bydgoszczy – 75%, a dalej w Warszawie (69%) i w Płocku (67%).
W przypadku biletów ulgowych ich specyfikacja jest jeszcze bardziej zróżnicowana, bo obok rozróżnienia wg pory roku (sezon-poza sezonem) i dnia tygodnia (dni powszednie-weekendy i święta) dochodzą jeszcze tzw. dodatkowe bilety ulgowe (np. studenckie, funkcjonujące obok biletów normalnych i ulgowych).
Taka sytuacja ma miejsce w następujących ogrodach:
Bydgoszcz – poza sezonem (od 1.10 do 30.04) bilet ulgowy kosztuje 4 zł (w sezonie 5 zł)
Toruń – dodatkowe bilety studenckie (za 4.50 zł)
Opole – w tygodniu bilet normalny kosztuje 5 zł (w weekendy i  święta 6 zł)
Poznań – w dni powszednie bilet normalny kosztuje 8 zł (w weekendy i  święta 10 zł)

A jeszcze niedawno bilet ulgowy do Nowego Zoo kosztował 7 zł...

A jeszcze niedawno bilet ulgowy do Nowego Zoo kosztował 7 zł...

A wcześniej 6 zł - do wyboru mieliśmy wiele różnych wzorów

A wcześniej 6 zł - do wyboru mieliśmy wiele różnych wzorów

Wrocław – dodatkowy bilet studencki (za 20 zł)

Dla kogo ulgi?

Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista i jednoznaczna. Z jednej strony są pewne uprzywilejowane grupy osób, którym bilety ulgowe przysługują we wszystkich ogrodach zoologicznych, z drugiej zdarzają się wyjątki i „różne interpretacje” pewnych zapisów.
O co chodzi? Zobaczmy, jakim grupom społeczno-wiekowym przysługują bilety ulgowe – i w których ogrodach:
Emeryci i renciści – wszystkie ogrody zoologiczne (za okazaniem niezbędnych dokumentów)
Uczniowie – wszystkie ogrody zoologiczne (za okazaniem legitymacji)
Studenci –wszystkie ogrody zoologiczne (za okazaniem legitymacji), z tym, że we Wrocławiu i Toruniu przysługuje im bilet studencki (droższy od ulgowego o odpowiednio 1/3 i 1/8). Warto zaznaczyć, iż niektóre ogrody rozróżniają maksymalny wiek studenta – do 25, lub do 26 lat.
W wybranych ogrodach bilety ulgowe przysługują także:
Żołnierze – Łódź
Kombatanci – Gdańsk-Oliwa
Niepełnosprawni (w stopniu lekkim) – Gdańsk-Oliwa, Opole, Łódź, Śląskie Zoo (tyle, że o znacznym stopniu niepełnosprawności)
Dzieci w wieku przedszkolnym – wszystkie ogrody zoologiczne, choć z wyraźnym rozróżnieniem przedziału wiekowego: w większości wypadków powyżej 3 lat, ale w Gdańsku-Oliwie i Płocku powyżej 4 lat, a w Łodzi i Śląskim Zoo powyżej 5 lat.
Opiekunowie lub przewodnicy wycieczek dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych dziennych – Łódź
Posiadacze „Karty Grosik” – Śląskie Zoo

Kto za bilety płacić nie musi?

Podobnie jak w przypadku ulg, także i darmowe wejścia dla określonych grup odbiorców oferowane są przez wszystkie polskie ogrody zoologiczne.
Zróżnicowanie tzw. darmowych biletów jest bardzo duże w zależności od ogrodu, wszystkie jednak oferują darmowe wejście dla najmłodszych dzieci, choć i tu przepisy nie są jednolite i bardzo różna jest górna granica wiekowa.
Dzieci – wszystkie ogrody zoologiczne, ale różny jest górny przedział wiekowy: do 3 lat (Bydgoszcz, Toruń, Kraków, Opole, Poznań, Warszawa, Wrocław, Zamość), do lat 4 (Gdańsk-Oliwa, Płock) a nawet do 5 (Łódź, Śląskie Zoo).
Poza tym większość ogrodów ma w swoim cenniku dodatkowe grupy społeczno-wiekowe, którym przysługuje darmowe wejście do zoo:
Bydgoszcz – opiekunowie grup zorganizowanych w przeliczeniu 1 opiekun na dziesięcioro dzieci
Opole – nauczyciele i opiekunowie grup uczniowskich, złożonych z co najmniej 10 osób; przewodnicy PTTK; dzieci i młodzież, nie objęci obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności, a także dzieci i młodzież do lat 24 uczęszczający do szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych wraz z towarzyszącymi im opiekunami, uczniowie tzw. szkół życia i towarzyszący im opiekunowie; osoby powyżej 16 lat niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, osoby z I grupą inwalidzką wraz z opiekunami; zorganizowane grupy podopiecznych Domów Dziecka, Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych.
Warszawa – osoby niepełnosprawne (wraz z opiekunami)
Wrocław – osoby które ukończyły 75 lat, 1 opiekun na 10 osób
Łódź – dzieci i młodzież specjalnej troski posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 lat) wraz z opiekunami, niepełnosprawni w stopniu znacznym, wraz z opiekunem (za okazaniem stosownych dokumentów)
Śląskie Zoo – jeden opiekun na 10 dzieci w wycieczce szkolnej, jeden opiekun na 10 dzieci podczas zajęć dydaktycznych w pawilonie

Ulgi specjalne i okazjonalne

Oprócz standardowych ulg, cześć ogrodów zoologicznych oferuje także ulgi specjalne i okazjonalne:
Wrocław – członków rodzin wielodzietnych legitymujących się Kartą Rodzina Plus ważną wraz z innymi dokumentami stwierdzającymi tożsamość – we wszystkie niedziele, bilet ulgowy dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych z opiekunami – w każdy czwartek 3 zł, bilet ulgowy dla studentów w każdą środę 10 zł,
Warszawa – w pierwszy wtorek miesiąca emeryci i renciści zwiedzają ZOO za darmo
Łódź – z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca dzieci do lat 15 są zwolnione z opłat
Śląskie Zoo – w każdą środę wstęp wolny mają — za okazaniem właściwego dokumentu – emeryci, renciści i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby towarzyszące opłacają bilet zgodnie z cennikiem

Bilet normalny do wrocławskiego zoo, który kupiliśmy w... biletomacie (kolejki do kasy były zbyt długie)

Bilet normalny do wrocławskiego zoo, który kupiliśmy w... biletomacie (kolejki do kasy były zbyt długie)

Bilety rodzinne

Zważywszy, że w założeniu ogród zoologiczny jest miejscem, odwiedzanym przez całe rodziny, zastanawia fakt, że tylko 1/3 ogrodów ma w swojej ofercie bilety rodzinne. Naszym zdaniem powinna być to obowiązkowa pozycja w cenniku każdego zoo, jednak takowy możemy zakupić tylko w następujących ogrodach:
Poznań – bilety rodzinne dla nie więcej niż sześciu członków rodziny, w tym nie więcej niż 2 osób pełnoletnich; koszt – 35 zł w dni powszednie i 50 zł w weekendy i święta (250% ceny biletu normalnego – rodzina, składająca się z dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci w tygodniu oszczędza 9 zł, a w weekendy i święta 10 zł – z trójką dzieci – odpowiednio 17 zł i 19 zł).
Warszawa – tu mamy zupełnie inny układ – bilet rodzinny to specyficzna forma zniżki dla rodziny składającej się z 2 osób dorosłych i minimum trójki dzieci – wówczas każda z osób płaci 11 zł. Przy takim założeniu (2+3) rodzina zapłaci 55 zł, zamiast 65 zł – oszczędza 10 zł (większa liczba dzieci nie wpływa już na zmianę ceny biletów).
Wrocław – bilet rodzinny dla dwójki dorosłych i dwójki lub trójki dzieci za 70 zł (280% ceny biletu normalnego) – idąc z dwójką dzieci zaoszczędzimy 10 zł, z trójką 25 zł.
Śląskie Zoo – bilet rodzinny dla dwójki dorosłych i dwójki dzieci za 30 zł (250 % ceny biletu normalnego) – oszczędzamy wówczas 6 zł.

Bilety grupowe

Podobnie jak w przypadku rodzinnych, co dziwi tym bardziej, że bardzo istotną grupę odwiedzających ogrody zoologiczne stanowią właśnie wszelkie grupy zorganizowane, wycieczki szkolne itp.
Bydgoszcz – minimum 20 osób – 6zł od osoby; ma sens tylko w przypadku grupy dorosłych, którym nie przysługują żadne zniżki, w dodatku poza sezonem.
Płock – tzw. bilet zbiorowy, dla grup liczących więcej niż 10 osób (ale – uwaga! – składających się jedynie z dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów) – 3 zł od osoby (oszczędzają wówczas po złotówce na bilecie)
Wrocław – minimum 10 osób, każda płaci wówczas albo 20 zł, jeśli normalnie kupiłaby bilet normalny (oszczędza 5 zł), albo 12 zł, jeśli kupiłaby bilet ulgowy lub studencki (oszczędza wtedy odpowiednio 3 zł lub 8 zł)

Bilety roczne/karnety

Propozycja szczególnie dla zoomaniaków i nałogowych „odwiedzaczy”, którzy w zoo bywają częściej niż raz-dwa razy w roku. Szczególnie dla takich (to my, to my!), którzy w danym zoo bywają niezliczoną ilość razy i normalnie nie starczyłoby im miejsca w szufladzie na bilety :).
Karnety to przede wszystkim świetna promocja zoo i sposób na zbudowanie relacji między ogrodem, a zwiedzającymi – mając karnet, na pewno odwiedzimy zoo częściej, niż gdybyśmy takiego karnetu nie mieli. Same korzyści – tym bardziej więc zastanawia nas fakt, że blisko połowa ogrodów zoologicznych nie ma ich w swojej ofercie…
Mają je za to następujące ogrody:
Kraków – roczny karnet dla jednej osoby w cenie – uwaga! – 200 zł! Przyznajemy – cena rzuca na kolana (zwraca się dopiero po dwunastej wizycie…) i mamy wątpliwości, czy jest sens istnienia takiego biletu…
Opole – roczny karnet dla jednej osoby w dwóch wariantach cenowych – normalnym, za 100 zł (zwraca się po 11 wizytach – przy założeniu, że chodzimy w weekendy i święta) oraz ulgowym, za 60 zł (jak w przypadku normalnego). Jest tylko trochę lepiej niż w Krakowie, ale przynajmniej jest opcja ulgowa…
Poznań – roczny karnet dla jednej osoby kosztuje jedynie 50 zł (zwraca się już po czterech wizytach!), dla trzech – tylko 70 zł! (zwraca się już przy drugim wejściu!).

Roczny karnet dla trzech osób do poznanskiego zoo - kupiliśmy go na początku roku, jeszcze przed podwyżką cen biletów, gdy kosztował tylko 60 zł!

Roczny karnet dla trzech osób do poznańskiego zoo - kupiliśmy go na początku roku, jeszcze przed podwyżką cen biletów, gdy kosztował tylko 60 zł!

Jest jednak jeden, za to bardzo duży haczyk – karnet obowiązuje tylko w dni powszednie, więc jeśli chcemy wybrać się do zoo w weekend lub w święto, musimy kupić dodatkowe bilety…
My kupiliśmy sobie taki karnet (dla trzech osób, dzięki czemu wiele razy mogliśmy brać ze sobą kogoś na „doczepkę”), jednak dość mocno wpłynęło to na nasz tryb odwiedzania poznańskiego zoo – praktycznie przestaliśmy do niego chodzić w weekendy, a gdy skończyły się wakacje, karnet właściwie okazał się być nieprzydatnym…
Dodatkowy plus – w dni powszednie upoważnia także do odwiedzenia Pawilonu Gadów w Starym Zoo (normalnie wstęp tam kosztuje 3 zł).
Jakkolwiek więc – jest to propozycja bardzo ciekawa, choć wielka szkoda, że nie ma także wersji weekendowo-tygodniowej – niechby i była nawet sporo droższa…
Bilet jest ważny w danym roku kalendarzowym, co ważne – jest na okaziciela, możemy się więc bez problemów nim z kimś podzielić!
Warszawa – roczny karnet dla dwóch osób kosztuje 100 zł (zwraca się przy czwartej wizycie) – warunki przyznajemy bardzo korzystne, nawet, jeśli miałaby z niego korzystać tylko jedna osoba (zwraca się po siódmej wizycie, więc znacznie lepiej niż w Krakowie czy Opolu, nie ma też takich haczyków, jak w Poznaniu).
Wrocław – roczny karnet dla jednej osoby, dostępny w dwóch wariantach – normalnym, za 120 zł (zwraca się już przy piątej wizycie) i ulgowym, za 70 zł (tak samo). Warunki jeszcze korzystniejsze, niż w Warszawie!
Zamość – najmniejszy ogród, oferujący roczny bilet wstępu. Roczny karnet (imienny!) występuje w dwóch wariantach – normalnym, za 25 zł (zwraca się przy szóstej wizycie) i ulgowym, za 15 zł (tak samo).
Łódź – roczny karnet dla jednej osoby, dostępny w dwóch wariantach – normalnym, za 80 zł (zwraca się przy dziewiątej wizycie) i ulgowym, za 40 zł (tak samo). Karnet jest imienny!
Śląskie Zoo – roczny karnet wstępu dla jednej osoby w cenie 80 zł (zwraca się przy siódmej wizycie).

Brak karnetów w niedużych ogrodach w Toruniu i Bydgoszczy możemy zrozumieć, ale brak w Płocku, a już szczególnie w Gdańsku jest już zastanawiający.

ZOO RODZINNY GRUPOWY KARNET
Bydgoszcz +
Toruń
Gdańsk-Oliwa
Kraków +
Opole +
Poznań (Nowe + +
Płock +
Warszawa + +
Wrocław + + +
Zamość +
Łódź +
Śląskie Zoo + +

Jeszcze o opłatach ukrytych…

Kupno biletu do zoo wcale nie musi oznaczać, że po wejściu na jego teren nie będziemy musieli kupować kolejnych biletów – często czeka na nas tak wiele „opłat ukrytych”, że ostatecznie musimy dopłacić do biletu jego równowartość. I nie mówimy tu wcale o wszelkiego typu atrakcjach specjalnych, takich jak parki linowe, kotliny dinozaurów, kolejki i tym podobne, ale o integralnych obiektach i miejscach w danym zoo, takich jak pawilony czy minizoo, a także obiektach, które traktujemy jako standard „wyposażenia” ogrodu zoologicznego – tu mamy na myśli głównie toalety, które nie są żadną „atrakcją dodatkową” czy czymś luksusowym, ale absolutną podstawą funkcjonowania ogrodu.
Warto też nadmienić, że w niektórych ogrodach istnieją „opłaty ukryte”, których nigdy byśmy się po żadnym zoo nie spodziewali…
Oto mały przegląd takich cenowych niespodzianek w polskich zoo:
Gdańsk-Oliwa – płatne toalety (2 zł), płatny wstęp do „Małego Zoo” (2 zł od dziecka, dorośli wchodzą za darmo)
Śląskie Zoo – płatne toalety (2 zł), płatny wstęp do minizoo (2 zł)
Zamość – nasz „faworyt” w tej konkurencji: opłata za fotografowanie (sic!) – 2 zł.
Swego czasu zapytaliśmy kierownictwo zamojskiego zoo o sens istnienia takiej opłaty, niestety uzyskaliśmy odpowiedź wymijającą, z obietnicą konkretnego wyjaśnienia, którego się już nie doczekaliśmy…(może dlatego jest tak niewiele zdjęć zamojskiego zoo?).

Bilet wstępu do oliwskiego zoo

Bilet wstępu do oliwskiego zoo

Zamiast podsumowania…

Nasze zestawienie stanowi raczej swoistą ciekawostkę dotyczącą funkcjonowania ogrodów zoologicznych w Polsce a wiemy, że dla wielu osób – tak samo, jak dla nas -temat biletów może być interesujący. Nie oceniamy także „polityki biletowej” konkretnych ogrodów (chyba, że uwzględnia ona pewne absurdy, jak opłata za fotografowanie). Wiemy jednak, że nie można cen do siebie bezpośrednio porównywać z prostego powodu – każdy ogród, w odróżnieniu od wielu innych rozrywek, oferuje nam coś zupełnie innego, tak więc trudno porównywać ceny biletów w danych ogrodach, ponieważ zawsze trzeba odnieść to do oferty, stopnia atrakcyjności, etc.

Mamy nadzieję, że skłonimy Was trochę do dyskusji na temat opłat w ogrodach zoologicznych. Pisząc powyższy materiał korzystaliśmy z własnych doświadczeń oraz… z internetu, tak się bowiem przecież składa, że nie wszędzie byliśmy. Poznań, Gdańsk, Toruń, Opole, Wrocław, Warszawa, Bydgoszcz – te ogrody znamy i możemy się wypowiadać szerzej, mamy jednak nadzieję, że od Czytelników dowiemy się czegoś na temat tych, w których nie byliśmy.Zapraszamy do wyrażania opinii 🙂

Reklamy

13 comments on “Porównanie cen biletów do polskich ogrodów zoologicznych – raport Mrówkojada

 1. Dyskusja – proszę bardzo ;]

  Odniosłem wrażenie że W-wę przedstawiliście trochę jako cenowego tyrana 😛 a moim zdaniem odnośnie polityki biletowej jest to polska czołówka. Po pierwsze podwyżka o złotówkę to nie jest tak wiele 😛 Po drugie na moje oko najkorzystniejszy bilet roczny w Polsce. Trzeba dodać że jest on imienny i nie do końca roczny a 365 dniowy – drobna różnica a ma znaczenie (tak jak np bilety ZTM dzienne i 24 godzinne). Rozwińmy zatem to co napisałem – imienny dla jednej osoby – bardzo przydatne jeśli w zoo lubi się spędzać czas ze znajomymi – nie masz pomysłu gdzie kogoś zabrać, a masz karnet? idziesz do zoo :), bardzo opłacalne też dla opiekunek dzieci, których w zoo jest cała masa (zwłaszcza teraz – jak się idzie tylko one, wycieczki i pasjonaci, no i czasem ze 2-3 pary się trafią – jedna nawet z dzieckiem) – jeśli dziecko jest poniżej 3 r. ż. nie ma problemu ale jak już przekroczy – opłacalność rośnie dwukrotnie. Jeśli bilet jest wypisany na opiekunkę. W godzinach pracy może chodzić dzieckiem, którym się opiekuje, po godzinach i w weekendy ze swoim. Druga sprawa 365dniowość – nie jest tak że jeśli kupimy bilet w maju to kończy się nam w sylwestra. Kończy się on równy rok od daty zakupu – co 4 lata mamy 1 dzień gratis 🙂

  No i pewna nowość z W-wy – niedługo mają zostać wprowadzone bilety poza sezonowe (chyba jest to kwestia najbliższych dni) – ceny na razie nie podano

  A z ciekawostek można dodać że darmowe wejścia mają członkowie Klubu Miłośników W-wskiego Ogrodu Zoologicznego – tu niestety karta wstępu obejmuje tylko 1 osobę – wyjątkiem są eventy organizowane przez klub raz na 3 miesiące – wtedy można zabrać osobę towarzyszącą, oraz osoby/przedstawiciele firm które adoptowały jakiegoś zwierzaka.

  No i specjalne ulgi. Zoo organizuje szereg eventów typu święto bociana – tego dnia dzieci przebrane za bociana wchodziły za free, w zeszłym roku na święto misia ci którzy przynieśli ze sobą misia mieli darmowy wstęp. Możecie powiedzieć – 1 dzień w roku – co to daje, no więc zoo i tu postanowiło zadziałać – we wrześniu darmowy wstęp przysługiwał każdej osobie która przyniosła torbę żołędzi – i torba/1 darmowe wejście.

  No i już na koniec dodam że na sezon zimowy zoo szykuje się z organizacją darmowych lekcji dla szkół – możliwe że będzie przy okazji „wliczone” zwiedzanie ogrodu – normalna cena to 100zł od grupy

  • Cenowego tyrana? W którym miejscu? Żaden fragment raportu niczego takiego nie sugeruje! A roczny karnet (jak słusznie piszesz, na 365 dni, a nie jak np. w Poznaniu na rok kalendarzowy) jest jednym z najlepszych w Polsce. I zgadzamy się, że gdyby zestawić całą ofertę cenową i porównać z innymi polskimi ogrodami, Warszawa byłaby w czołówce!
   Inna sprawa, że kwestia karnetu na okaziciela (Poznań) jest znacznie lepsza, niż bilet imienny (Warszawa) – bo zawsze możemy użyczyć bilet komuś innemu.
   Bilety pozasezonowe – będzie to świetna sprawa, my jednak pisaliśmy o tym, co już jest, a nie o planach i zapowiedziach. Ale i tak plus dla Warszawy za zamysł – tak powinno być wszędzie, a nie tylko w Bydgoszczy…
   Tzw. eventy i spotkania specjalne organizowane są w każdym zoo i bardzo różne są też ich regulacje biletowe, dlatego w ogóle o nich nie wspominaliśmy, choć faktem, jest że zdecydowanie najwięcej takich imprez organizuje się w warszawskim zoo.

  • I jeszcze jedno – że cena za bilet do warszawskiego zoo wzrosła o złotówkę, to był tylko fakt – w ostatnim czasie zdrożały przecież także bilety do ogrodów w Toruniu, Poznaniu i Wrocławiu, i to relatywnie znacznie bardziej – Warszawa posłużyła tylko jako przykład.
   A jeśli już komuś się oberwało, to bardziej ogrodowi w Oliwie (brak karnetu, biletu rodzinnego, ukryte opłaty), Śląskiemu Zoo (ukryte opłaty) czy ogrodowi w Krakowie (relatywnie wysokie ceny, absurdalnie drogi karnet) oraz Poznaniu (karnet tylko w tygodniu, mimo wszystko wysoka cena za wejście w weekendy, zwłaszcza poza sezonem, gdy wielu zwierzaków nie ma) – Warszawa w żadnej kategorii nie została jakoś szczególnie negatywnie oceniona…

   • oj tam, oj tam 😛 lokalny patriotyzm wyolbrzymia część kwestii 🙂

    dodam tyko że jak wszystko pójdzie po mojej myśli i rano nie lunie ściana deszczu to zahaczę o Płockie zoo 🙂

 2. ciekawe czy ceny biletów w Zamościu i Płocku nie wzrosną po dokończeniu remontów jak na razie są najbardziej przystępne jeśli chodzi o inne ogrody to w Poznaniu są za wysokie jeśli ktoś chcę często chodzić w Warszawie i Wrocławiu to lepiej zakupić karnet w wypadku jednorazowych wypadów to kwoty za bilety nie są astronomiczne Opole i Płock świadczą o tym że w mniejszych miastach nie musi być marniej a cena biletu powoduje że częściej jesteśmy skłonni go odwiedzić mnie najbardziej powalił karnet w Krakowie miał by chyba sens jak by był w samym centrum np.Wawelu 🙂

 3. Bardzo ładnie zrobione podsumowanie . Na korzyść cen biletów do zoo w porównaniu z biletami do kina przemawia jeszcze fakt, że do kina idzie się na maks. 2 godz, w tym 1/2 godz reklam (chyba tak – b. dawno nie byłem), a na takie zoo we Wrocławiu, Poznaniu czy Warszawie 8 godzin mało.
  Bilety fotograficzne obowiązują też w Palmiarni Poznań. Piszę tu o tym, bo to przecież jedna z większych kolekcji ryb w Polsce. Wstęp 5,50 zł, bilet za fotografowanie 4 zł.
  Także w Poznańskim Zoo były kiedyś bilety za fotografowanie, chyba jeszcze w późnych latach 70. I jeszcze taka ciekawostka: na początku XX wieku w Poznańskim zoo obowiązywał zakaz wykonywania zdjęć przez zwiedzających.

  • O Palmiarni Poznańskiej celowo nie pisaliśmy, bo w założeniu chodziło tylko o „wielką 12”. Natomiast tamtejsza opłata za fotografowanie jest szczególnie kuriozalna i irytująca, dlatego też mimo bardzo wielu wizyt w Palmiarni, zdjęć mamy z niej stosunkowo niedużo. Ale psioczyć można by i na inne rzeczy – bardzo drogi przewodnik, niskiej jakości tabliczki z opisem wielu zwierzaków, brak stojaka na rowery…
   Jeśli zaś chodzi o kwestie ceny za bilet do kina i do zoo – „czas korzystania z atrakcji” wydał nam się oczywisty – nawet najdłuższy film to góra 2,5 godziny – a w takim oliwskim czy wrocławskim zoo zdarzało się że byliśmy i 7 godzin…

 4. A w Krakowskim Zoo nie ma już opłat za fotografowanie? W 2006 jeszcze była, ochroniarze na terenie zoo sprawdzali fotografujących, czy mają bilet fotograficzny.

 5. Ceny całkowicie niaktualne
  2 tygodnie temu kupiłem karnet roczny dla 1 osoby dorosłej i jednego dziecka 13-lat za 130 zł (czyli dorosły 80 i dziecko 50), zwrot na 3 wizycie w zoo Wrocławskim,
  jednak to się opłaca (gdyż normalny bilet to 30 zł a ulgowy 20 zł)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s